76 PERSONEL ALACAK

76 personel alacak


T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Sözleşmeli 76 Personel Alımı İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere nitelik kodları, nitelik alt kodları, unvanları, kontenjanları ve asgari nitelikleri Ek-1 sayılı tabloda gösterilen Restoratör pozisyonu için mesleki uygulama sınavı; Tekniker, Teknisyen, Mühendis, Diyetisyen ve Diğer Teknik 1 lizmetler Personeli pozisyonlan için sözlü sınav olmak üzere toplam yetmiş altı (76) adet sözleşmeli personel alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

 • Restoratör - 25 kişi,
 • Tekniker - 25 kişi,
 • Teknisyen - 20 kişi,
 • Mühendis - 2 Kişi,
 • Diyetisyen - 2 Kişi,
 • Diğer Teknik Hizmetler Personeli - 2 Kişi.

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 3. Ek-1 sayılı tabloda istenen öğrenim şartlarını taşımak,
 4. 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
 5. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve orta öğretim mezunları için KPSSP(94) puan türleri esas alınarak en az elli (50) puan almış olmak,
 6. Adaylar EK-1 sayılı tabloda belirtilen pozisyonlardan durumlarına uygun olanlardan yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Bu başvuruda sadece bir il (Ankara-İstanbul) için tercih yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla il (Ankara-Istanbul) için yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir (1) yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ

Adaylar başvurularını 02-13 Aralık 2019 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri arasında Devlet Arşivleri Başkanlığı (www.devletarsivleri.gov.tr) internet sitesinden temin edecekleri Başvuru Formunu (bilgisayarda doldurmak suretiyle) imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış şekilde elden veya posta yoluyla Devlet Arşivleri Başkanlığına (Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06180 Yenimahalle/Ankara) göndereceklerdir. Başvuru Formuna yapıştırılmış vesikalık fotoğraf, son (6) ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru sırasında sadece bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde de bulunamayacaklardır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Başkanlığımızın (www.devletarsivleri.gov.tr) internet sitesinde duyurulacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların, duyuruda belirtilecek tarihler arasında (C) maddesinde belirtilen sınav başvuru belgelerini Devlet Arşivleri Başkanlığına (Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06180 Yenimahalle/ANKARA) elden veya posta yoluyla eksiksiz olarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri veya ulaştırmaları şarttır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. (Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup sorumluluk ilgili adayların olacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen Giriş Sınavı Başvuru Belgeleri de kabul edilmeyecektir). Giriş Sınavı Başvuru Belgelerinin teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı bildirimde de bulunulmayacaktır.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

210 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayınZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam265
Toplam Ziyaret93716
Hava Durumu